Prindi see leht

täienduskoolitustele registreerumine

Eesti Maaülikooli täiendusõppe koolitustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine.

Koolitustele registreerumine toimub üldjuhul läbi maaülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS), kursuse kirjelduse juures oleva registreerumislingi kaudu.

Kui lingi kaudu registreerumine mingil põhjusel ei õnnestu, siis on võimalik koolitusele registreeruda kursuse andmetes toodud kontaktisiku telefoni või e-maili teel.

Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda!

Peale edukat registreerumist saabub Teie e-postile ÕISi poolt automaatselt saadetav kinnituskiri. Kui kinnituskirja ei saabu (ja seda pole ka rämpsposti kaustas) võib-olla  registreerumine ebaõnnestunud. Põhjuseid on mitmeid nt tehniline rike, olete jätnud mõne kohustusliku välja täitmata, meiliaadressi on sattunud viga vmt.

Koolitusele registreerumist saab kontrollida helistades või kirjutades kursuse andmetes toodud kontaktisikule.

Reeglina ei ole tasulistel täienduskoolitustel osalemiseks piiranguid.

Kui täienduskoolitus toimub mõne hankeprogrammi raames, siis on üldjuhul määratletud kindel osalejate sihtrühm ning sellekohane info on lisatud kursuse kirjelduse juurde.

Täienduskoolitustele registreerumisel küsime osaleda soovijalt järgmisi andmeid (andmete töötlemine toimub vastavalt maaülikooli andmekaitsetingimustele, mis on leitavad veebilehelt Isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis):

  • osaleda soovija nimi ja isikukood
  • kontaktaadress, -telefon ja –meiliaadress (võivad olla osaleda soovija töökohapõhised kontaktid)
  • töökoht (oluline sihtrühma kuuluvuse määratlemiseks)
  • maksja andmed (isiku/asutuse nimi, isikukood/registrikood, asukoha ja meili aadress) (oluline tasulistel koolitustel arvete väljastamiseks)